• workshop pentru studenți și tineri cercetători intitulat: „Viață cotidiană și conviețuire interetnică în Banat în secolul XX: bilanțul primului semestru al proiectului, 26-27 septembrie 2022, Sibiu.

• bază de date cu interviurile realizate în cadrul proiectului.

• bază de date cu fotografiile şi documentele digitizate din colecţii private.

• realizarea unui website unde materialul fotografic digitizat să fie pus în valoare şi accesibil publicului larg.

• publicarea a două articole prin care membrii echipei vor disemina rezultatele cercetătorilor din cadrul proiectului.